محمد رضا حسینی

مهندس علوم صنایع چوب و کاغذ

محمدرضا حسینی

مهندس علوم صنایع چوب و کاغذ | هنرمند جواهرات چوبی دست‌ساز و منبت ظریف | دارای پروانه کسب از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | دارای مدرک فنی‌حرفه‌ای از سازمان فنی‌ حرفه‌ای | شرکت در نمایشگاه‌های معتبر مختلف داخلی و خارجی | برگزیده جشنواره فجر هنر‌های سنتی و صنایع دستی در رشته منبت.

گواهینامه‌ها

دارای مدرک کارشناسی مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ
موسسه اعطا کننده دانشگاه آزاد اسلامی

دارای مدرک کاردانی مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ
موسسه اعطا کننده دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت پروانه تولیدات انفرادی
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

دریافت گواهینامه آموزشی هنری
موسسه اعطا کننده پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی

دریافت گواهینامه مهارت
موسسه اعطا کننده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

افتخارات

دریافت لوح زرین برگزیدگان سومین جشنواره صنایع دستی و هنر‌های سنتی فجر
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دریافت لوح تقدیر سومین جشنواره صنایع دستی و هنر‌های سنتی فجر
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دریافت لوح تقدیر پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنر‌های سنتی فجر
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دریافت لوح تقدیر هفتمین گردهمایی سازندگان و معماران ibbi ساختمان‌های مارکدار، ضیافت عشق
موسسه اعطا کننده ساختمان‌های مارکدار و ضیافت عشق

دریافت لوح تقدیر دوازدهمین نگاره‌های چوبی
موسسه اعطا کننده پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری و هنرهای سنتی

دریافت لوح تقدیر نقشینه‌های چوبی
موسسه اعطا کننده فرهنگسرای اشراق

دریافت لوح تقدیر و لوح سپاس دومین دست آفریده‌های عاشورایی
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی

دریافت لوح تقدیر سومین دست آفریده‌های عاشورایی
موسسه اعطا کننده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی

دریافت لوح تقدیر نمایشگاه عطر یاس
موسسه اعطا کننده برج میلاد تهران

دریافت لوح تقدیر نمایشگاه نگاره چوب
موسسه اعطا کننده مدیریت کوی بیمه

دریافت لوح تقدیر و چاپ کتاب نمایشگاه آنلاین آثار هنری کانادایی و فرانسوی
موسسه اعطا کننده سفر هنر

فهرست