گردنبند با گوشواره

ابعاد گردنبند (3 * 5 Cm)
‎ ابعاد گوشواره‌ها ( 1.5 * 1.7 Cm)

توضیحات

بیشتر جزئیات این اثر را طوری ساختم که به یک خط mm نمیرسد.

این گردنبند با گوشواره‌‌هایش را
از برگ‌های کهن‌ترین گونه درختی روی زمین به نام “جینکوبیلوبا، Ginkgobiloba” طراحی کردم و ساختم

هنر دست، تکنیک منبت ظریف و مشبک
این اثر را از چوب شمشاد به صورت یک تکه ساختم

فهرست