گردنبند گل های شاخه ای

ساخته شده از چوب درخت شمشاد

 

توضیحات

هنر دست ، تماما یک تکه

ساخته شده از چوب درخت شمشاد

با پوشش نهایی و محافظت کننده ازمو آلمان

فهرست